Friday, December 1st, 2023


Volume 43
Number 6
   
 Original Articles
493
Xiaoqin Li, M.D., Wenjuan Zhu, M.D., Fan Cui, M.D., Jingjing Zhou, M.D., and Baijing Ding, M.D.
Wuhu, AnHui, China


498


505
Luiz Antonio Buschetto Macarini, B.Sc., Antonio Carlos Sobieranski, Ph.D., Aldo von Wangenheim, Ph.D. (Dr. rer. nat.), Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Ph.D., Fabiana Botelho de Miranda Onofre, Ph.D., and Marcelo Ricardo Stemmer, Ph.D.
Florianópolis, Santa Catarina, Brazil


515
Chengbin Zhang, M.D., Hong Zhao, B.S., Yaqiong Wang, M.D., Juanjuan Li, M.D., Yuemin Chen, B.S., Juan Sun, M.D., Caihong Xu, Xiaoyao Wang, and Shaohui Tang, Ph.D.
Guangzhou, Guangdong, and Bengbu, Anhui, China


525
Jinjin Jiang, M.M., Weiping Lei, M.M., and Jianliang Sun, M.D.
Hangzhou City, Zhejiang Province, China


537


547
Shufang Wu, M.M., Haishan Xu, M.M., Danhua Lin, B.M., and Lantao Dai, B.M.
Fujian, China


553
Jian Liu, M.D., Huijuan Lu, M.D., Xiaowen Wang, M.D., Keming Chen, M.D., Jinzhi Lu, Ph.D., and Cunjian Yi, Ph.D.
Jingzhou, Hubei, PR China


560


567
Süreyya Yilmaz, M.D., Yasar Yildirim, M.D., Ali Kemal Kadiroglu, M.D., Veysi Bahadir, M.D., Emre Aydin, M.D., Fatma Yilmaz Aydin, M.D., Aydin Ketani, M.D., Ibrahim Kaplan, M.D., Engin Deniz Yilmaz, M.D., Mehmet Emin Yilmaz, M.D., and Zülfükar Yilmaz, M.D.
Diyarbakir, Turkey


574
Abdurrahim Tas, M.D., and Abdurrahman Çetin, M.D.
Van and Sur, Diyarbakır, Turkey


581
Lei Yang, M.D., Hui-zhi Zhu, Ph.D., Kun Wang, M.D., Ran-qin Zuo, M.M., and Xiao-mei Cao, M.D.
Hefei, Anhui, China


591
Jing Yang, M.M., Yiyu Shi, B.S., Haibo Chen, Ph.D., Mingbing Zeng, Ph.D., Jun Yang, M.M., and Xingwu Zhong, Ph.D.
Haikou, Hainan Province, China


597
Haiou Zhou, B.S., Binghui Wang, M.M., Jingjing Gao, B.S., Zhoujia Tao, B.S., and Long Lei, B.S.
Jiaxing City, Zhejiang Province, China


606


613
Huiling Li, M.M., Xiuhua Li, B.S., Meichun Yang, M.M., Wenjuan Chen, M.M., Wei Chen, M.M., and Rong Xie, B.S.
Fuzhou, China


621
Zhenwu Zhang, M.M., Diyang Ling, M.M., Qiong Wu, M.D., Yan Zhao, M.D., Juan Zhang, M.D., and Zheyin Wang, M.M.
Shenzhen, Guangdong, China


627
Jie Qin, M.D., Hongbiao Huang, M.M., Yiming Zheng, M.M., Yueyue Ding, M.D., Lei Xu, M.M., Guanghui Qian, Ph.D., and Haitao Lv, M.D.
Suzhou and Yancheng, China


633
Mehmet Emin Akyuz, M.D., Mehmet Hakan Sahin, M.D., and Hakan Hadi Kadıoglu, M.D., Ph.D.
Siirt and Erzurum, Turkey


641
Wei Yin, M.D., Xiaoju Wang, M.M., Yiqing Wang, B.S., Jianfeng Xu, B.S., Huaxiang He, B.S., JingJun Wu, M.M., Yanjiao Mao, M.M., and Shixiu Wu, M.D.
Hangzhou, Zhejiang, China


649
ShuYi Xu, M.D., JiaJun Wang, M.D., SuMin Huang, M.D., ZhiJian Yu, D.D., XianFen Cao, M.D., ShuMing Li, B.D., and GuangHui Hou, D.D.,
Zhuhai, Guangdong Province, China


659
Youde Ding, M.M., Suqi Zhou, B.S., Lixiao Zeng, B.S., and Jing Sun, B.S.
Guangzhou, China


669
Bo Zhang, M.M., Li Ma, M.M., Jing Chen, M.M., and Dongguang Qin, M.M.
Taiyuan, Shanxi Province, China


677
Yong Peng, M.M., Yuhan Wu, M.M., Xianqian Huang, M.M., Keyue Zhang, M.M., Yao Chen, M.M., Yunge Zhang, M.M., and Yong Chen, M.M.
Ningbo City, Zhejiang Province, and Quzhou, China


691
Fujiang Cui, M.M., Guoai Yang, M.M., Kangkang Xu, M.M., and Xue Han, B.S.
Cangzhou City, China


700
Xiaoli Wu, M.D., Wenxi Tang, M.D., Yueyue Li, M.D., Wenhui Mo, Ph.D., Fudong Yu, Ph.D., and Xuanfu Xu, Ph.D.
Hefei, Anhui, and Shanghai, China


711


718
Biao Li, M.D., XiaoMei Zhang, M.M., Fang Zeng, M.M., and Qiang Zhao, M.D.
Foshan, Guangdong, China


727
Dabin Pan, M.D., Wenlong Ding, M.M., Jiming Chen, M.M., and Zeyang Shan, M.M.
Wuhu City, Anhui Province, China


736


745
Wei Zhang, M.D., Minmin An, B.S., Qi Fu, M.D., Ph.D., Xiaohua Men, B.S., Yinhui He, M.D., and Tao Yang, M.D., Ph.D.
Nanjing, Jiangsu, and Wuhu, China


752
Ran Liu, M.M., Xiaojuan Guo, M.M., Luling Li, M.D., Yongfeng Zhang, M.D., Xin Dong, M.D., Qiang Fu, M.D., and Yi Zheng, M.D.
Beijing, China


761
Jingli Guo, M.D., Shaojing Zhang, M.S., Ying Zhou, M.S., and Jianmei Wang, M.D.
Beijing and Tianjin, China


772
Xu-Hua Duan, M.D., Wen-Hui Wang, M.M., Xin-Wei Han, M.D., Jian-Zhuang Ren, M.D., Hao Li, M.M., Peng-Fei Chen, M.M., Shao-Jun Gong, M.M., and Dong-Lin Kuang, M.M.
Zhengzhou, Henan Province, PR China


783
Yong Liu, B.S., Hongjiang Zhai, B.S., Bo Fang, B.S., Mingxiang Song, M.M., and Yan Cheng, M.M.
Lu’an, China


795
Xiaoyan Xue, M.M., Huiwei Li, B.S., and Lingfei Tong, M.M.
Ganzhou and Nanchang, Jiangxi, China


806
Sisi Zhang, M.M., Li Xiao, M.D., Zheng e Zhang, M.M., and Shuirong Zhang, M.M.
Jingzhou City, Hubei Province, China


813


821
Xuexiang Li, M.D., Bangning Wang, M.D., Linlin Hou, M.D., Shu Zhou, M.M., and Zeyan Liu, M.D.
Hefei, China


827
Xiayu Yi, M.M., Jingjing Zhou, M.M., Zhen Li, M.M., Jinjin Cao, M.B., Fei Ying, M.B., and Fan Cui, M.M.
Wuhu, China


833
Mingyu Fang, B.S., Wei Chen, B.S., Xiaojie Jiang, M.D., Jianxin Huang, B.S., and Yulin Chen, B.S.
Putian City, Fujian Province, China


841


849
Lan Liu, B.S., Lili Chen, M.M., Huanhuan Guo, M.M., Bingping Wu, M.S., and Bifen Liu, B.S.
Putian, Fujian Province, China


855
Zhe Luo, M.M., Xiao-Wei Li, M.D., Xiao-Hui Wang, M.M., Shao-Xin Wang, M.D., Hui Li, M.M., Chao Li, M.D., and Li-Hong Cui, M.D.
Beijing, China


866
Xinwei Shi, M.M., Yaoqiang Du, M.M., Changchang Chen, and Jian Shen, M.M.
Hangzhou, Zhejiang, China


873
Mingxi Zhang, M.M., Hongbing Qiu, M.M., Junhui Wang, M.M., Yanwei Zhang, M.M., Zheying Zhang, M.M., and Zhen Xie, M.M.
Xingtai, Hebei Province, China


879
De-bin Zhuo, B.S., Gui-lin Zheng, B.S., Qing-yu Lin, B.S., Juan Lin, M.M., and Shan-zuan Wang, M.D.
Putian City, Fujian Province, China


888
Linlin Hu, M.M., Jun Du, B.S., Xingfang Jiang, B.S., Mingliang Ying, M.D., Yibin Xu, B.S., and Jiangfeng Pan, B.S.
Jinhua, Zhejiang Province, China


893
Hao Deng, M.M., HongBo Deng, M.M., MengMeng Sun, B.S., Wei Sheng, M.D., and YiFan Chi, M.D.
QingDao, China


901
Zhengxia Zhu, B.S., Jianyang Zhang, M.M., and Peng Wu, B.S.
Hangzhou City, Zhejiang Province, China


909


917
Tao Ding, B.S., Li-juan Li, B.S., Ming-qiang Fan, M.D., Jing Bai, B.S., Xiang-xiang Yang, B.S., Yu Cao, B.S., Xia Su, B.S., and Hui Dai, B.S.
Pingliang City, Gansu Province, and Zhuanglang, China


923
Wu Lei, M.M., Yang Guang, M.M., Zhang Jun, M.D., Chen Fangliang, M.M., Wu Xiaosan, M.M., and Wang Xun, M.D.
Hefei, Anhui, and Jiangsu, China


929
Jinyi Gu, M.M., Wenli Yuan, M.D., Hongyun Xu, B.S., Chunlin Liu, M.M., Huan Zhang, B.S., Yuanyuan Guo, M.M., and Deyao Deng, B.S.
Kunming City, Yunnan Province, P.R. China


939
Yuan Chen, M.M., Cheng Ji, M.M., and Wen Ye, M.M.
Zhejiang Province, China


945


954
Yutong Feng, M.D., Degang Yang, M.D., Chang Cai, M.M., Changbin Liu, M.D., Xin Zhang, M.D., Yingli Jing, Ph.D., Hongyu Chu, M.M., Xuechao Dong, M.M., Mingliang Yang, M.D., and Jianjun Li, M.D.
Beijing, China


961
Ting Wang, M.M., Yi Liu, M.M., and Nong Xiao, M.M.
Chongqing and Shenzhen, P.R. China


968
Yanfang Zhang, M.D., Xianjin Zhou, M.M., and Feng-Yan Yu, M.D.
Dongguan, Guangdong, China


973
Duobing Zhang, Ph.D., Jun Xu, M.M., Min He, M.M., Lingyun Shao, M.M., Jing Zhang, M.M., and Zhongwu Sun, Ph.D.
Wuhu and Hefei, Anhui Province, China


981
Haixia Wang, M.M., Ping Dong, B.S., Zhongying Shi, B.S., Fengying Tao, B.S., and Yuxiang Li, M.D.
Shanghai and Yinchuan, Ningxia, China


990
Xiangnan Kuang, M.D., Yafen Wang, M.D., Liping Chang, M.D., Yujie Yin, M.D., Zhen Li, M.D., Yi Liu, M.D., Wenyan Li, M.M., Yunlong Hou, M.D., Hongtao Wang, M.D., Junqing Liang, M.D., and Zhenhua Jia, M.D.
Shijiazhuang, China


 Case Report
1000
Liang Zhou, M.M., Yang Zhao, B.S., and Jun Huang, M.M.
Lu’an, China


 Indexes
1007


1008


1018


 

The opinions and statements in this journal are those of the authors and are not attributable to the sponsor, publisher, editors or editorial board of JRM. Product dosages, indications and methods of use referred to in the papers and discussions reflect the authors' clinical experience or are derived from other professional sources.